Tượng Phật Di Lặc

 

   Được khởi công xây dựng 04/03/2004, cao 33,6m diện tích mặt tượng là 2.375m2, nằm ở độ cao khoảng 526m mặt nhìn về hướng Tây Nam.

Tượng phật Di Lặc do kiến trúc sư Lữ Trúc Phương thiết kế và nghệ nhân đắp tượng là Phạm Văn Chủ (Thụy Lam). Đây là tượng phật lớn nhất, đạt kỷ lục Việt Nam và lớn nhất khu vực đông Nam Á. Điều đặc biệt là khi đứng ở vị trí nào ở các vồ, đỉnh của núi Cấm điều thấy được tượng phật Di Lặc uy nghiêm giữa không núi rừng. Hiện nay tượng Phật đã hoàn thành ở giai đoạn một vỏ tượng và phần thiết kế bên trong tượng Phật đã được cấp phép xây dựng .